Spreekuur en visites

 

Het spreekuur is dagelijks van 8.00 tot 10.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. U dient hiervoor een afspraak te maken. Wanneer u voor 10.00 uur belt voor een afspraak kunt u meestal nog dezelfde dag terecht. Voor elke afspraak wordt 10 minuten gereserveerd en elke afspraak is bedoeld voor 1 persoon. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u dit bij het maken van de afspraak melden bij de assisitente.  

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en het spoedeisende karakter van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

In principe worden huisbezoeken dagelijks tussen 11.00 en 12.30 uur afgelegd. Wanneer u een huisbezoek aanvraagt voor 10.00 uur, wordt u dezelfde dag bezocht. In geval van spoed worden huisbezoeken meteen afgelegd.