Assistentie en Praktijkondersteuning

De praktijkassistentes (Gonnie, Martine en Hanneke) regelen de dagelijkse gang van zaken in de praktijk. U kunt met praktische en medische vragen bij hen terecht. Zij zijn opgeleid en bevoegd zelfstandig bepaalde medische handelingen te verrichten.

Op afspraak kunt u dagelijks bij hen terecht tussen 14.00 en 16.00 uur voor verband wisselen, vaccinaties en injecties, verwijderen van hechtingen, wratten aanstippen, oren uitspuiten en bloeddruk meten. Voor bloed prikken en urineonderzoek zie de betreffende link.

De praktijkondersteuner somatiek (Hanneke) werkt op dinsdag en donderdag en verricht op indicatie van de arts 24- uurs-bloeddrukmetingen en longfunctie-onderzoeken. Daarnaast verricht zij onder supervisie van de huisarts bepaalde geprotocolleerde spreekuren. Dit zijn de diabetes-, astma en COPD- en Hartvaatziektenspreekuren. De huisarts verwijst u naar deze spreekuren indien u stabiel bent. 

De praktijkondersteuner GGZ (Karin) werkt op maandagmiddag, maandagavond, woensdag en donderdag en ondersteunt en begeleidt na verwijzing van de arts mensen met klachten van psychosociale aard.