Aanvullend Onderzoek

 

Urine onderzoek

Inleveren van urine kan iedere dag voor 10.00 uur. Graag voorzien van naam en geboortedatum afgeven aan de assistente. Op de balie liggen formulieren waar u uw klachten op kunt aangeven. Voor de uitslag kunt u dezelfde dag bellen tussen 13.30 en 15.00 uur.

 

Bloed prikken en functieonderzoeken

U kunt bij STAR laboratorium op aanvraag van de arts in ons centrum dagelijks van 8.00 tot 11.30 uur terecht voor bloedprikken en een aantal functieonderzoeken echo's en netvliesfoto's. Het is verder mogelijk bloed te laten prikken op diverse locaties in Berkel, informatie hierover leest u in De Heraut of vraagt u aan de assistente.